Massage och Sadel

- Massage har goda effekter -

Rörlighet och smidighet ökar

Blodcirkulationen förbättras

Antalet röda blodkroppar ökar

Lymftransporten förbättras

Utsöndringen av slaggprodukter ökar

Förebygger stela och styva leder

Minskar gallor

Lösgör och minskar muskelspänningar

Smärtan reduceras, försvinner

Arbetsförmågan och prestationsförmågan kan öka med 20%.

När kan massage ges?

Under sommar och vinter vila

Under träning- och tävlingssäsongen

Under pälssättning och fällning

Vid igångsättning

Hur ofta kan massage ges?

Underhållsmassage: 1gång i veckan till 1-2 gånger i månaden.

Specifik massage vid problem: 1-4 gånger i månaden.

- Allt hänger ihop -

Alla hästar har mer eller mindre spänningar i musklerna. Vilket kan visas på olika sätt. Många gånger uppstår problemen av fel åtsittande utrustning, ryttaren sitter fel i sadeln, fel foderstat, problem med tänderna eller till och med att hovarna är fel skodda/verkade.

En spänning kan vissas på en punkt på hästen men kommer kanske egentligen från en annan/av något annat. Viktigt att tänka på är att bett som är för långt  eller för kort kan också leda till spänningar. Detsamma gäller träns som inte passar hästen. Allutrustning som hästen ska bära ska passa den så bra det bara går.

Hästar påverkas inte alltid endast fysiskt av muskelproblemen, de kan även bli mentalt påverkade av dem. Massage får kroppen att slappna av och gör att ett må bra-hormon som kallas Oxytocin utsöndras, vilket får hästen att må bättre mentalt. Den ökar även blodcirkulationen, påverkar nervsystemet positivt samt ökar hästens prestationsförmåga.

I vilt tillstånd lever hästar på stäppen och rör sig över stora ytor. Detta är något som kroppens cirkulation hänger ihop med. Av all den föda som hästarna får i sig, bildas det slaggprodukter som måste komma ut. Enda sättet för att det ska kunna transporteras ut ur kroppen är genom rörelse. Slaggprodukterna förs dels ut ur kroppen vi avföring, men för att komma dit måste de få hjälp. En viktig del i det hela är lymfan som slaggprodukterna bland annat transporteras med. Däremot kan lymfan endast åka runt i kroppen vid rörelse då det är muskelrörelser som för runt den. Därför är det viktigt att hästar får röra på sig mycket. Vilket de kan göra genom mycket utevistelse.

Genom mycket utevistelse, variation av underlag, rätt foderstat, rätt utrustning, varierat arbete och rätt verkning och skoning av hovarna, kommer vi få hållbara hästar som mår bra både fysiskt och psykiskt. Däribland finns även massage. Massage är ett perfekt sätt att få reda på om hästen har problem med sin muskulatur.

Tyvärr kallas många hästar för att de är dumma vid hantering eller ridning. Dessa ord kommer av okunskap och av en otydlig fråga eller att frågan ställdes fel. Hästar är inte dumma, de provar bara olika saker för att komma fram till vad det är som vi ber dem att göra. Får vi inte det önskade resultatet anses hästen vara olydig och dum. Vilket är en uppfattning som är helt fel. I dessa situationer bör man ställa sig frågan; vad är orsaken till att hästen beter sig som den gör? I en del fall kan muskelproblem ligga bakom de oönskade reaktionerna. Därför bör man ställa sig ytterligare en fråga; kan det vara så att hästen har problem i sin muskulatur?

Tveka inte att kontakta mig vid misstanke om muskelproblem eller om du bara vill unna din häst en underhållsmassage.

- När behövs massage? -

Massage ges och utförs i förebyggande syfte, vid social träning och den är till stor hjälp när hästen får eller har problem. Här nämner jag några tecken på när hästen kan behöva massage. Samt reaktioner och de vanligaste problemen som jag har stöt på hos hästar med smärta i muskulaturen. Och/eller andra störningar hos dem. Det är viktigt att känna till hur en häst reagerar på smärta.

 • Utrustningsproblem
 • Muskelkramper
 • Stela och styva leder
 • Nervös
 • Stressad
 • Rastlös
 • Aggressiv
 • Apatisk
 • Attityds problem
 • Dålig blodcirkulation
 • Gallor
 • Stel i ett eller båda varven.
 • Lägger huvudet en aning på sned.
 • Springer ifrån rörelser vi ber dem göra.
 • Håller huvudet för högt eller krullar ihop sig och går bakom lod.
 • Blir sur eller nervös vid tränsning/sadling/uppsittning.
 • Går undan och vill vara för sig själv i boxen eller hagen.
 • Ifrån avstängd till att helt plötsligt flyga i luften.
 • Vill inte slappna av vid träning.
 • Vill inte slappna av och "spänner ihop" munnen.
 • Trycker svansen intill kroppen eller lägger den på sned åt ett håll.
 • Tar tag i bettet och håller fast det utan att släppa.
 • Orkar inte utföra sitt arbete, tvekar inför sin uppgift.

Många utav problemen som uppstår hos hästen kan minskas genom att hästen får mycket utevistelse, rätt anpassad utrustning, varierad träning, massage (som en del av träningen), varierat underlag, rätt fodergiva, rätt/bra verkning och skoning av hovarna. Och mycket mer.

-Sadel -

Sadeln är en del av utrustningen som måste passa hästen så bra det bara går. Fel sadel kan skapa enorma problem för hästens muskulatur. Bara under några månader kan hästen ha ändrats en hel del i kroppen. Därför är det viktigt att ha kunskap om både sadeln och hästens muskulatur. Och att se över både häst och sadel med jämna mellanrum. Många muskelproblem är orsakade av fel sadel.

Det är mycket att tänka på när man letar efter ny sadel och ska prova ut den. Sadeln ska först och främst passa hästen därefter ryttaren, vilket många glömmer bort. Hästen ändras i sin muskulatur genom åren och därför måste hästen också ha rätt sadel för att musklerna inte ska bli hämmade när hästen rör sig. Det är värt att låta en utbildad sadelutprovare hjälpa er vid utprovning. Jag är utbildad sadelutprovare som är märkesoberoende, vilket innebär att jag har kunskap om många olika märken. Varje utprovning journalförs, oavsett om det är er egen sadel eller om ni har lånat hem den. Ägaren/beställaren får alltid ett exemplar av journalen.

© Copyright Equispirit Hästmassage