Natalie Dahl Jeandel
Equispirit Hästmassage


072-5459113
info@equispirithastmassage.seUtgår från Vallåkra, Helsingborg.
Kör inom Skåne.
Avtalsvillkor

Allmänt

Equispirit Hästmassage säljer tjänster till hästägare.

Equispirit Hästmassage förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående avisering. Därtill förbehåller vi oss rätten att stryka en behandling om särskilda skäl föreligger. Vid beställning av någon eller flera tjänster från Equispirit Hästmassage gäller att kund/beställare måste ha fyllt minst 18 år. Om du är 16 år måste dina föräldrar eller din förmyndare har givit sitt tillstånd till beställning av Equispirit Hästmassage tjänster. dock måste förmyndaren skriva på avtalet. Både muntliga och skriftliga beställningar och avtal är bindande. Beställning av tjänst kan ske via telefon, sms eller mejl.

Läs alltid avtalsvillkoren före ditt köp. Dock är ni vanligtvis bunden av ett avtal oavsett om ni har läst villkoren eller inte. Beställaren är ansvarig för att alla uppgifter som skrivs in i avtalet är fullständiga och sanningsenliga. Vid beställningen av Equispirit Hästmassage tjänster åligger det i kundens intresse att ha kollat upp kostnader för de olika tjänsterna. Avbeställning eller ombokning av tjänst ska ske 24 timmar innan avtalad tid hos kund.

Priser/Köpevillkor

Priset gäller per tillfälle och häst. Priserna på våra tjänster anges i svenska kronor inklusive moms. Momsen är på 25%. Kunden står för kostnaderna för de tjänster som kunden har beställt. Utöver de tjänster som Equispirit Hästmassage erbjuder tillkommer kostnad för körning per mil. Pris per mil finns angivet på företagets hemsida. Priset som var aktuellt vid beställningstillfället är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt. Kund är skyldig att ha kollat upp priser på företagets sida innan tjänsten beställs.

Equispirit Hästmassage utför aldrig tjänster som inte kund har begärt. Om kund beställer fler tjänster på plats eller i efterhand innan den tänkta tjänsten ska utföras kommer denna kostnad att räknas med för kunds räkning. Om kund ångrar sig och inte längre vill ha någon tjänst utförd när Equispirit Hästmassage kommit ut till kund eller om resan är påbörjad. Är kunden betalningsskyldig för resan till och från kund. Om en tjänst är påbörjad och kund ångrar sig angående tjänsten är kunden betalningsskyldig för tjänsten. Oavsett om kund enbart vill ha utfört delar av en tjänst är det samma pris som gäller. En påbörjad tjänst kommer alltid slutföras i den mån det går.

Presentkort

Presentkort är en värdehandling. Kund som har köpt eller fått ett presentkort är ansvarig för att lämna det vid utförande av någon tjänst av Equispirit Hästmassage tjänster. Equispirit Hästmassage är inte ansvarig för förlorat presentkort och ersätts inte. Giltighetstiden för presentkortet står angivet på det. Presentkortet går inte att bytas in mot kontanter. Summan som står angivet på presentkortet dras av från ordinarie pris av en tjänst. Resterande belopp som återstår av tjänst m.m. betalas av kund. OBS! Endast ett presentkort per tillfälle.

Betalningsvillkor

Faktura: Betalning ska vara Equispirit Hästmassage tillhanda senast förfallodatumet. Fakturan skickas till den mejladress eller adress som beställaren har uppgett på avtalet. Privatkunder har 10 dagar netto. Företag och föreningar har 30 dagar netto.

Swish: Direktbetalning på plats. Kvitto på betalning skickas till den mejladress som beställaren har uppgett på avtalet.

Kund är skyldig att betala enligt betalningsvillkoren. Vid förfallen betalning debiteras en påminnelseavgift om 60 kr. Efter 30 dagar tillkommer dröjsmålsränta 8% plus avgifter för inkasso 180kr, avbetalningsplan 170kr enligt lag stadgan. Om kund inte betalar efter inkassokravet skickas ärendet vidare till kronofogden för ett betalningsföreläggande 300 kr, fler avgifter kan tillkomma enligt lag stadgan. Alla avgifter betalas av gäldenären det vill säga kunden som är skyldig en skuld till Equispirit Hästmassage.

Särskilda Villkor

Djurägaren/beställaren är ansvarig och skyldig för att ha djuret försäkrad. Equispirit Hästmassage har ansvarsförsäkring och täcker om hästmassören blir skadad vid utförandet av tjänst ute hos kund. Ansvarsförsäkringen gäller inte för kund eller djur.

Avtalet/Avtalen upprättas i två lika exemplar. Och fylls alltid i innan tjänst påbörjas på plats.

Vad säger lagen?

Konsumenttjänstlagen gäller inte vid behandling av levande djur.

Sveriges Riksdag: Konsumenttjänstlag (1985:716) 1 § 1.

Sveriges Riksdag: Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

© Copyright Equispirit Hästmassage